יום חמישי, 18 ביוני 2009

עבודה עם תלמיד על יציבה

מטרת המחקר: ביקשתי לבחון האם העקרונות של יציבה נכונה שאני מנסח, מתקיימים הלכה למעשה גם בגוף של מישהו שאינו מכיר אותם, אך כן עוסק בתנועה ובמודעות הגוף.
כמו כן, רציתי לבדוק האם תרגילים מסוימים, והערות מסייעות, יכולים לשפר את הישבה בזמן הישיבה ממש. המחקר היה חד פעמי. לא ביקשתי להעביר את זהר "תהליך", ולא ללמד אותו את העקרונות התנועתיים שאני מאמין בהם. הנחתי שחלק מהעקרונות חייבים להתקיים בגופו כל הזמן, ללא קשר אם יהיה מודע אליהם או לא, וחלק מהעקרונות לא יבואו לידי ביטוי בגופו, מפני שהינם מורכבים ביותר ונדרשת עבודה תנועתית ארוכת שנים בכדי להפנים אותם.

לדעתי , סיכויי ההצלחה של המקר קטנים. לא כי הם אינם נכונים או אינם קורים, אלא כי יש לבצע בגוף עבודה אינטנסיבית ורבת שנים על מנת לפתח את הקואורדינציה המאפשרת את התנועתיות הזו בתוך חוסר התנועה לכאורה המתרחש בזמן ישיבה.

אדווח על תוצאות המחקר בהמשך.

אין תגובות: